συνέντευξη - entretien

23/04/2007

Τα κελάρια - Les celliers

Τα σπίτια που έφτιαχναν άλλοτε, έμεναν κούφια από κάτω, και τους χώρους εκείνους τούς έλεγαν τότε «κελάρι». Εκεί μέσα φυλάγονταν διάφορα πράγματα: παλαιός ρουχισμός, υποδήματα, τιμαλφή και ωραία γυαλιά, παγερά νυφικά και λευκώματα, υπολείμματα επίπλων με δύσκολο όνομα και, συχνά, κάποια πρόσωπα που πολύ αγαπήθηκαν.

Στην περίπτωση αυτή, τα φιλούσαν σφιχτά και τα κλείδωναν, και αμέσως μετά χτίζαν όλες τις πόρτες, για να μην τις ανοίξουν και φύγουν.

Και καθώς δεν υπήρχε διέξοδος, και οι τοίχοι γερά μαγκωμένοι, εκρατούσαν καλά των παλιών οι αγάπες, και τις νόμιζαν όλοι γι’ αθάνατες.


-------------------------------------------------------------------


Les maisons d’autrefois étaient creuses en dessous, et ces espaces avaient le nom de celliers. On y gardait de tout : vieux vêtements, chaussures, bijoux d’or et beaux objets de verre, albums et robes de mariées bien raides, restes de meubles aux noms difficiles, et, souvent, les êtres qu’on aimait le plus.

Ceux-là on les embrassait, les serrant très fort, puis on les enfermait pour murer aussitôt les portes ; de eur qu’ils ne s’enfuient.

Et comme il n’y avait pas d’issue, les murs épais tenant bon, les amours des anciens duraient, et tous les croyaient immortelles.traduction : Michel Volkovitch

Aucun commentaire: